Genel Tanıtım

Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji; beyin, omurga ve merkezi  periferik sinir sistemi bozukluklarının cerrahi müdahale yoluyla tedavisini yapan bir uzmanlık alanıdır.


Beyin ve Sinir Cerrahisinin Başlıca ilgi alanları


Beynin ya da omurilik içerisinden kaynaklanan ya da bu dokulara dışarıdan baskı uygulayarak sorun oluşturan tümörlerin cerrahi yolla çıkarılması.

Beyin ve omuriliği besleyen damarların anevrizmalarına yapılan müdahaleller.

Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklar.

Karotid stenozu diye adlandırılan boyun damarlarındaki daralmalar

Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar.

Hidrosefali adı verilen beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı.

Doğuştan kafatasındaki şekil bozukluklarının cerrahi yolla düzeltilmesi.

Bel fıtığı (Lomber disk hernisi), boyun fıtığı (Servikal disk hernisi) gibi omurga hastalıkların tedavisi.

Kafa ve omurga kırıkları ve yaralanmaları.

Periferik sinir olarak adlandırılan kol ve bacak sinirlerinin sıkışması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesi, ayrıca bu bölgelerde oluşmuş tümörlerinin cerrahi tedavisi.

Beyin damar anamalileri.

Beyin kanamaları.

Ağır epilepsi (sara) hastalığının cerrahi yöntem ile ortadan kaldırılması

Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların cerrahi yöndem ile tedavisi.

OKB (obsesif kompulsif bozukluk) gibi bir takım psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi.

Trigeminal nevralji,ağır kanser ağrıları, tik hastalığı (hemifasiyal spazm) gibi hastalıkların cerrahi tedavisi. (Fonksiyonel nöroşirürji)

Özellikle son yıllarda “stereotaktik radyocerrahi” yöntemi ile tümör ve lezyonlara noktasal olarak müdahale edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.


Hastaneler