Genel Tanıtım

Üroloji, (eski adıyla bevliye) erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Üro-genital hastalıklar, medikal tedavi, endoskopik cerrahi, açık/laparoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

sperm analizi, tümör markerlarının araştırılması, bakteri ve virüs taramaları, çeşitli proteinlerin ve enzimlerin araştırılmasıdır. Ek olarak, ürolojik hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek potansiyel hastalıklar için de vücudun başka bölümlerden de örnekler alınıp, aşağıda belirtilen uygulamalar ile tedavi şekli karar verilir.

Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)

Üroflowmetri (İşeme Testi)

Voiding sistoüretrografi (VSUG)

Ürodinami

PSA Testi

Prostat biyopsisi


Hastaneler