Genel Tanıtım

Radyasyon onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanılarak radyocerrahi ve radyoterapi olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Radyasyon onkoloğu ve radyoterapi teknikerleri ile ekip olarak planlı bir şekilde yürütülür.

Radyoterapi ve Radyocerrahi

Halk arasında ışın tedavisi olarak da bilinen radyoterapi kanser hücrelerinden oluşan dokuların ve bazı durumlarda da iyi huylu tümörlerin radyasyon ışınları ile tedavi edilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Stereotaktik Radyocerrahi (SRC): Stereotaktik radyocerrahi uygulamasında hedef olarak belirlenen kanserli hücreler, üç boyutlu olarak koordinatlandırılır ve ardından yüksek doz radyasyon ışını kullanılarak tek seansta tamamen harap edilir. Tedavi hastalığa göre tekrar edilir.

Stereotaktik Radyoterapi (SRT): Stereotaktik radyoterapi uygulamasında hedef kanserli doku, daha düşük radyasyon dozları kullanılarak SRC’den farklı olarak tek seans yerine birden fazla seansta harap edilir.


Hastaneler