Genel Tanıtım

Kulak Burun Boğaz Bölümü (otorinolaringoloji) (KBB), tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun (yutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır.


Burun boşluğu (nazal kavite) ve sinüs sorunları, alerji, adenoid, bademcik, koku alma problemleri, burundan nefes alma güçlükleri, kulak ve/veya iç kulaktan kaynaklanan duyma ve denge bozuklukları, infeksiyonlar, ses telleri ve larinks hastalıkları, konuşma ve ses sorunlarının bir kısmı, yemek borusunun üst kısmına ait sorunlar, yutma ve nefes alma sorunları, bölgenin onkolojik hastalıkları KBB uzmanlık alanında değerlendirilmektedir.


KBB hastalıkları çok çeşitli şikâyet ve bulguya neden olabilmektedir. Bunlardan başlıcaları ;


Baş dönmesi

Gözlerde yanma, kaşınma ve sulanma

Hapşırma

Burun akması, kaşınması

Burun kanamaları

Kulak ağrısı

Kulak çınlaması, uğultu

İşitme kaybı

Kulaklardan akıntı gelmesi

Boğaz ağrısı

Ses kaybı

Çene ağrısı

Sıkça uyanıklığa neden olan aşırı horlama

Öksürük

Baş ağrısı

Ateş

Bu bulguların varlığında bir KBB uzmanına başvurulması uygun olacaktır.

Hastanemizin uluslararası standartlarda hizmet veren KBB ünitesinde görev yapan uzman kadromuz ile rutin KBB muayeneleri nazal endoskopi, endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda ise videolaringoskopi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


Ayrıca Odyoloji ve Nörotoloji Laboratuvarı’nda her türlü işitme bozukluğunun değerlendirilmesi için saf ses ve konuşma odyometrileri, akustik refleks ölçümü, akustik ve ştatikimpedans ölçümleri, beyin sapı odyometrisi (BERA), yeni doğan işitme testi (oto akustik emisyon)(OAE) yapılmaktadır.


Hastaneler