Genel Tanıtım

Geriatri, ileri yaşlarda koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sağlıklı yaşlanmalarını hedefleyen, ayrıca bu yaş grubunun sağlık sorunları (akut ve kronik hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi) sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.


Hastalara yaklaşımında şunlar amaçlanmalıdır:


• Koruyucu hekimlik ve genel taramalar sayesinde daha belirti vermeden bazı hastalıkların erken tanısı ile sağlığının korunması

• Hastaların fonksiyonel düzeyinin ve yaşam kalitesinin arttırılması

• Hastalıkların kesin tanısının konulması

• Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, endokrin hastalıklar gibi ileri yaşlarda sık görülen dahili hastalıkların yanında hareketsizlik, depresyon, demans, delirium, düşme, bası yarası, osteoporoz, çoklu ilaç kullanımı, görme ve işitmede azalma, beslenme bozukluğu, sarkopeni gibi geriatrik sendromların taranması, tedavi ve takiplerini planlaması

• Optimum çevresel ve sosyal desteği de sağlayıp hastanın uygun bakımının yapılması.


İleri yaşlardaki kişiler için koruyucu hekimlik büyük önem taşımaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamaları yaşam tarzı değişiklikleri, kazalardan korunma, kalp-damar hastalıklarının önlenmesi, ağız ve diş sağlığı, ruh ve akıl sağlığı ile ilgili değişikliklerin takibi ve önlenmesi, tarama testleri ve aşı programlarını içermektedir. Bu uygulamalar sayesinde sağlığın korunması ve kronik hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılması veya durdurulması mümkün olabilmektedir.


Geriatri hastalarında “Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme” yapılır. Bu değerlendirmede; standart tıbbi değerlendirmeden farklı olarak ileri yaştaki kişilerin tıbbi problemleriyle birlikte fonksiyonel durumları, geriatrik sendromları ve hayat kaliteleri çeşitli ölçeklerle değerlendirilir. Ayrıca “kırılgan yaşlı” olarak adlandırılan geriatrik problemler açısından en riskli grubu belirlemek de çok yönlü geriatrik değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Kırılgan yaşlılarda düşme, fonksiyonel bağımlılık, hastane yatış ve ölüm riski artmaktadır. Bu hasta grubunun belirlenmesi ve tedavi/bakım planının düzenlenmesi çok yönlü geriatrik değerlendirmenin en önemli hedeflerindendir.


Hastaneler