Genel Tanıtım

Gastroenteroloji, sindirim sistemine (yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, pankreas) ve karaciğere ait rahatsızlıkların oluşmadan önlenmesini amaçlayan, oluştuktan sonra ise tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu bilim dalında görev yapan uzman hekim ise gastroenterolog olarak isimlendirilir. Gastroenteroloji uzmanları önce İç Hastalıkları ihtisası daha sonra da gastroenteroloji yan dal ihtisasını yaparlar.


Gastroenteroloji Kliniğinde, doğru tanının konulup bilimsel veriler ışığında en etkin tedaviyi düzenleyebilmek için uzmanlaşmış hekim ve yetkin sağlık profesyonelleri görev yapmaktadır. Merkez ayrıca girişimsel işlemlerin en az invaziv şekilde gerçekleşebilmesi amacı ile modern teknolojik ekipman ve teknik altyapı ile donatılmıştır.


Gastroenteroloji Bölümünde Yapılan Tedavi ve İşlemler;


Yemek borusu hastalıklarının tanı ve tedavisi

Mide, bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisi

Safra kese ve yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi

Karaciğer hastalıklarının (hepatit, siroz vb ) tanı ve tedavisi

Pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi

Gastroskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi (Endoskopi işlemleri) uygulamaları

Poliplerin ameliyatsız alınması (Polipektomi, mukozal rezeksiyon)

Yemek borusu ve mide darlıklarının balon veya buji ile açılması, genişletilmesi

Yemek borusu varislerinde band tedavisi

Kanayan ülserlerde skleroterapi, argon plazma koagulasyon, klips tedavisinin yapılması

Yemek borusu, mide, kalın bağırsak kanserlerinde beslenmenin sağlanması veya tıkanmanın önlenmesi için yemek borusu, mide, kalın bağırsağa stent takılması

ERCP ile Safra yolları ve pankreas kanallarının tanı amaçlı görüntülenmesi

ERCP ile safra yollarından (ameliyatsız) taş alınması

ERCP ile safra yolları darlıklarında stent takılması

Mideye Endoskopik yöntemle (ameliyatsız) beslenme tüpü takılması

Reflü tanısı için 24 saatlik pH ölçümü yapılması

Kapsül Endoskopi yapılması

Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yapılması

Obezlerde tek başına diyetle kilo vermede başarısız olunan durumlarda, diyete yardımcı mide balonu uygulaması

Endoskopi; Mide, bağırsak, akciğer, mesane gibi içi boş organların, safra kanalı ve pankreas kanallarının ışıklı, kameralı aletle incelenmesi işlemlerinin genel ifadesidir. Endoskopi işlemlerinin tanı koyma hassasiyeti yüzde doksanın üzerindedir.


Gastroskopi (Özofagogastroduodenoskopi); Endoskopinin bir şeklidir. Yemek borusu, mide ve on iki bağırsağın ışıklı, kameralı aletle incelenmesi, gerekirse biyopsi alınması veya tedavi işlemlerinin yapılmasıdır.


Gastroskopi Kimlere Yapılmalıdır ?


45 yaşın üzerinde mide rahatsızlığı şikayeti olan herkese

45 yaşın altında mide rahatsızlığı şikâyeti olup

Bulantı, kusma, kilo kaybı gibi alarm bulguları olanlar

İlaç tedavisine rağmen mide rahatsızlık şikâyeti devam edenlere

Üst sindirim sistemi kanaması olanlara

Mide filminde şüpheli görüntüsü olanlarda

Mide kanseri öyküsü olanlarda

Nedeni ortaya konulamayan karın ağrısında

Uzun süreli reflü şikayeti olan ve özellikle 50 yaş üzeri hastalarda

Barret özofaguslu hastalarda takip amacı ile

Nedeni ortaya konulamayan B12 vitamin eksikliği bulunanlarda

Nedeni ortaya konulamayan demir eksikliği ve depo demiri düşüklüğünde

Mide ülseri saptanan hastalarda 6-8 hafta sonra kontrol amacı ile

Siroz hastalarında gastroskopi yapılmalıdır


Kolonoskopi ise kalın bağırsağın ve gerekirse ince bağırsağın son kısmının da ışıklı, kameralı aletle incelenmesi, gerekirse biyopsi alınması veya tedavi işlemlerinin yapılmasıdır.


 


Kolonoskopi Kimlere Yapılmalıdır?


50 yaş ve üzerindeki herkese bağırsak kanserinin erken tanısı için tarama amacı ile

Bağırsak filmlerinde şüpheli görünüm olanlarda

Makattan kanaması olan veya dışkısında gizli kan saptananlarda

Demir eksikliğine bağlı kansızlığın araştırılması amacıyla

Bağırsak kanseri veya polip öyküsü olanlarda

Depo demiri düşüklüğü olanlarda

Birinci derece akrabalarında kolon kanseri olanlarda

Ülseratif kolit, crohn hastalığının takiplerinde

Rahatsızlığı ile ilgili öyküsünde şüphe uyandıran hastalarda

Uzun süreli ishali olanlarda kolonoskopi yapılmalıdır


Hastaneler