Genel Tanıtım

Çocukluk çağında ortaya çıkan romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi çocuk romatoloji polikliniklerinde gerçekleştirilmektedir.


Kas-iskelet sistemi (eklemler ve kaslar), damarlar, cildin akut ve kronik inflamasyonuyla karakterize multisistem hastalıklarını içeren çocuk romatizmal hastalıklarının kapsamı da oldukça geniştir. Bu nedenle çocuk polikliniklerine en sık başvuru yapılan 5 neden arasında yer almaktadır.


Erişkin çağındaki romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisine göre çocukluk çağındaki romatolojik hastalıklara yaklaşım da değişkenlik göstermektedir. Ortaya çıkan hastalıkların birçoğunda kas ve eklem bulgularına ek olarak bazı sistemik sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çocukluk çağı romatolojik hastalıklarının tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.


Hastanelerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı üzerine romatolojik hastalıklarda uzmanlaşmış pediatrik romatolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, ortopedi uzmanı, sosyal çalışma uzmanı, hemşireden oluşan bir ekip tarafından tedavi gerçekleştirilmektedir.


Çocuk Romatoloji Polikliniğinde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları:


Büyüme ağrıları,

Sebebi Bilinmeyen ve Tekrarlayan Ateşler,

Büyüme Ağrıları,

Juvenil İdiopatik Artrit,

Juvenil Skleroderma,

Ailesel Akdeniz Ateşi,

Akut Eklem Romatizmaları,

Kronik Eklem Romatizmaları,

Behçet Hastalığı,

Kawasaki Hastalığı,

Henoch-Schönlein Purpurası,

Wegener Granülomatozu,

Diğer Otoinflamatuar Hastalıklar,

Diğer Romatolojik Hastalıklar,


Hastaneler