Genel Tanıtım

Çocukluk çağı kanserleri; vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları ile ortaya çıkan, kısa sürede kan veya lenf yolu ile vücudun farklı bölgelerine yayılarak sağlığı bozan ve yaşamı tehlikeye sokan bir grup hastalığa verilen isimdir.

Onkoloji birimlerinden biri olan Çocuk Onkoloji Ünitesi’nde yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar görülen kanserden korunma, kanser taraması, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.


Tümör Nedir?

Vücudun temel yapıtaşı hücrelerdir. Hücreler kontrollü ve dengeli bir şekilde çoğalarak büyüme ve gelişmeyi sağlar. Vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda bir şişlik oluşur ve buna tümör denir.


Tümörler selim veya habis olabilirler. Selim tümörler vücutta yayılmaz, ilk oluştuğu yerde sınırlı kalır ancak habis tümörler ilk oluştukları yerde büyür ve sonra diğer doku ve organlara yayılabilir. Pek çok tümör çeşidi ve tedavi şekli vardır.


Tümör tedavisinde üç ana tedavi yöntemi vardır, bunlar;


Cerrahi

Kemoterapi

Radyoterapi


Hastaneler