Genel Tanıtım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nın yan dal bölümlerinden biri olup, bu birim çocukluk yaş grubunda virüs, bakteri, mantar, parazit vb enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu hastalıkların modern tıp kapsamında tanısı ve tedavisi ile ilgilenir. Tanı ve tedavinin yanında bu enfeksiyonlara karşı koruma amaçlı aşılama hizmetleri, özellikle immünsistem ile ilgili sorunu olan çocuklarda koruyucu tedavilerin düzenlenmesi gibi koruyucu hekimlik alanında da danışmanlık hizmetleri sunar.


Bölümde hangi hizmetler verilmektedir;


Ateşli çocuğun değerlendirilmesi

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları

COVID-19

Döküntülü hastalıklar

Sağlıklı ve risk grubu çocuklarda aşılama hizmetleri ve aşı danışmanlığı

İmmünyetmezlikli çocuklarda koruyucu uygulamalar ve enfeksiyon gelişmiş ise tedavisi

İshal ile seyreden bağırsak enfeksiyonları (gastroenteritler)

Hastane kaynaklı dirençli mikroorganizmalara bağlı gelişen enfeksiyonların tedavisi

Salgın hastalıkların yönetimi

Doğuştan gelen konjenital enfeksiyonlar

Sık enfeksiyon geçiren çocukların değerlendirilmesi


 


 


Hastaneler