• Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

1970 yılında Malatya’da doğdum. İlk-orta ve lise tahsilimi Malatya’da tamamladım. 1988’de Malatya’da derece ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak, 1994 yılında Tıp Doktoru unvanını aldım.

1994-1996 yıllarında mecburi hizmetimi Malatya Sağlık Müdürlüğü’nde ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile Eğitim Koordinatörü olarak tamamladım. Çok sayıda hemşire ve 1. basamak hekimine hizmetiçi eğitimler verdim.

1997 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasına başlayarak, 2004 yılında Nöroşirurji Uzmanı oldum. 2012 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansına başladım.

2018 yılında Yüksek Lisansımı Sağlık Politikaları alanında Prof. Dr. Mithat Kıyak tez yöneticiliğinde “Sağlıkta Dönüşüm Programının Türk Sağlık Sistemine Etkileri” tezini tamamlayarak bitirdim.

2003-2004 yıllarında İstanbul’da Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi alanlarında çalıştım. 2004-2006 yıllarında Malatya Özel Müjde Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 2006 -2009 yıllarında Malatya Özel Gözde Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet verdim.

2009-2012 Universal Malatya Alman Hastanesi’nin kurulması ve ruhsatlandırılması için Proje Koordinatörlüğü ve Hastane Kurucu Başhekimliği yaptım.

2009 yılında Malatya Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlu Uzmanı olarak çalıştım. 2010-2021 yılları arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi, 2021-2023 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptım.

2023 Yılından itibaren İstanbul Medera Beyin ve Omurga Merkezi’nde Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi olarak hizmet vermeye başladım. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarıma devam etmekteyim.

Türk Nöroşirurji Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu, MESS (Middle East Spine Society) ve TTB üyesiyim.

Foto Galeri

Video Galeri