3 TESLA MANYETİK REZONANS (MRI)

Radyolojik görüntüleme yöntemleri, doğru tanının koyulabilmesi ve uygun tedavi planlamasının hayata geçirilebilmesi için büyük önem taşımaktadırlar. Bu nedenle hastalıklara doğru teşhis konabilmesi için en sık tercih edilen yöntemlerden biri de magnetik rezonans görüntülemedir. Özellikle son yıllarda işlemin kolay olması ve doğru teşhis konulabilmesi açısından önemli bir üstünlük sağlayan daha yüksek manyetik alan gücüne sahip cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Görüntülemede kullanılan cihazın 3 Tesla MR olması dokudan daha fazla sinyal toplanabilmesi ve daha yüksek kalitede , daha hızlı bir vakit aralığı içerisinde sonuç alınabilmesine imkan tanımaktadır .

3 Tesla MR cihazı ile görüntülemesi gerçekleştirilebilen bölgeler

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler.
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar
 • üst ve alt karın bölgesi organları
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri
 • Dinamik dokular ( karaciğer, meme, tümör vb)
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme
 • Perfüzyon MRG
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi
 • BOS akım çalışması
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut metastaz tarama
MAGNETOM-Vida2

256 DEDEKTÖR MULTİ SLİCE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Radyolojik görüntüleme yöntemleri, doğru tanının koyulabilmesi ve uygun tedavi planlamasının hayata geçirilebilmesi için büyük önem taşımaktadırlar. Bu nedenle hastalıklara doğru teşhis konabilmesi için en sık tercih edilen yöntemlerden biri de magnetik rezonans görüntülemedir. Özellikle son yıllarda işlemin kolay olması ve doğru teşhis konulabilmesi açısından önemli bir üstünlük sağlayan daha yüksek manyetik alan gücüne sahip cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Görüntülemede kullanılan cihazın 3 Tesla MR olması dokudan daha fazla sinyal toplanabilmesi ve daha yüksek kalitede , daha hızlı bir vakit aralığı içerisinde sonuç alınabilmesine imkan tanımaktadır .

3 Tesla MR cihazı ile görüntülemesi gerçekleştirilebilen bölgeler

bt1
 • Beyin, Orbita(Göz), Temporal (kulak), Paranazal Sinüs Tomografileri
 • Boyun, Yutak, Çene, Diş Tomografileri
 • Akciğer, Üst karın, Alt karın bölgesi Tomografileri
 • Omuz, Kol, Dirsek, El, Bacak, Diz, Ayak gibi kemik Tomografileri
 • Servikal(Boyun omurları), Torakal (Sırt omurları), Lomber (Bel omurları), Koksiks (Kuyruk Sokumu) Tomografileri
 • Sanal Kolonoskopi
 • Kalp damarları kalsiyum skorlaması, Kalp damarlarının anjiografisi
 • Beyin, Karotis arter, Aort Arter, Periferik arter Anjiografileri
 • Pulmoner Arterin görüntülenmesi
 • Sanal Bronkoskopi
 • Tomografi eşliğinde girişimsel radyolojik işlemler.
 • Özellikle kemik yapışarının 3 boyutlu olarak görüntülenmesi.

ULTRASONOGRAFİ / DOPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Birçok hastalığın ön teşhisinde kullanılan ultrasonografi , özellikle karın bölgesi organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.

Ultrasonografi ile görüntüleme yapılırken diğer radyolojik cihazlarda olduğu gibi radyasyon (X Işını) kullanılmaz, bu nedenle gebelerde ve bebeklerde kullanımı güvenli ve zararsızdır.

Ultrasonografi cihazlarının çalışma prensipleri, vücuda gönderilen ses dalgalarının inceleme yapılan organdan yansıması ve sonrasında gene aynı cihaz tarafından algılanması şeklinde oluşur. Bu nedenle farklı oluşumların olduğu organ yapıları, farklı görüntüler verir.

Normal yapılar içindeki bir tümör ya da kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve bu esasa göre tanı konulur.

Ultrasonografi ile çekim yapılması ve görüntü oluşturulması sırasında “prob” adı verilen bir uzantı aparat hasta vüdudunun ilgili bölümünde gezdirilir, bu esnada prob altında kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda görüntülenir ve görüntüler neticesinde hastalıklar ile ilgili teşhis koymak mümkün olur.

Ultrasonografi işlemi, ihtisasları süresinde ultrasonografi eğitimini almış radyolog doktorlar tarafından yapılır.

Doppler Ultrasonografi: Doppler ultrasonografi, dokuların ve vücut sıvılarının özellikle kan hareketinin proba göre hızlarının görüntülenmesi için doppler etkisini kullanan tıbbi ultrasonografi cihazıdır.

Çalışma prensibi olarak belirli bir numune hacminin frekans kaymasını hesaplayarak çalışır, örneğin bir arter damarda akışının, hızı ve yönü belirlenebilir ve görselleştirilebilir. Renkli doppler kanın akış hızını renk ölçeğine göre sunar, bu görüntüler genellikle gri tonlamalı (B-modu) görüntülerle birleştirilerek, bakılan alanın anatomisinin aynı anda görselleştirilmesine de olanak sağlar.

Bu özellikle kardiyovasküler (Kalp ve damar sisitemi) çalışmalarda çok yararlıdır, ayrıca portal hipertansiyonlardada karaciğer damarlarında ters kan akışının belirlenmesi gibi birçok alanda kullanımı önemlidir.

  usg400

  TOMOSENTEZ DİJİTAL MAMOGRAFİ

  mamografi1

  Tomosentez veya 3D mamografi olarakta adlandırılan yeni nesil mamografi cihazı, meme dokusunun 2 ve 3 boyutlu görüntülerini oluşturan yeni bir dijital mamografi türüdür. Tomosentez dijital 3D, mamografi özellikle erken dönem meme kanserlerinin tespit edilmesinde ve aslında kanser olmayan vakalarda ek test ve tetkik istenmesi durumunu ciddi oranda azaltmıştır.

  Dijital mamografi çekim sırasımda bir X-ışını kolu göğsünüzün üzerinde hafif bir kavis çizerek birden çok düşük dozlu röntgen görüntüsü çeker. Daha sonra, başka bir bilgisayar göğüs dokunuzun sentetik 2 ve 3 boyutlu görüntülerini üretir. Görüntüler, radyoloğun bir kitabın sayfalarını çevirir gibi tüm göğsün görüntülerini kaydırmasını sağlayan ve daha önce mümkün olandan daha fazla ayrıntı sunan ince milimetrelik dilimler içerir.

  3 boyutlu görüntüleme sistemi meme dokusu görüntülerinin üst üste binmesini azaltır ve teşhis koyabilme aşamasında meme dokunuzun daha iyi görünmesini sağlar.

  Tomosentez dijital 3 D momografi cihazlarında alınan doz diğer mamografi cihazlarına göre min % 20 oranında daha düşüktür.

  KEMİK DANSİTOMETRİSİ

   Kemik yoğunluğu veya kemik mineral yoğunluğu ölçümü olarak ta adlandırılır (BMD), kemik dokusundaki kemik mineral miktarının ölçülmesi işlemidir.
   İnceleme , kemiğin hacmi başına mineral kütlesinin fiziki anlamda yoğunluğunun ölçülmesidir, ancak klinik olarak görüntülemede kemik yüzeyinin santimetrekare başına optik yoğunluğuna göre proxy ile ölçülür.
   Kemik yoğunluğu ölçümü, klinik tıpta osteoporoz ve kırık riskinin dolaylı bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Genellikle hastanelerin veya kliniklerin radyoloji veya nükleer tıp bölümlerinde gerçekleştirilen kemik dansitometrisi ölçümü adı verilen bir prosedürle ölçülür.
   Bu işlem ağrısızdır ve herhangi bir girişim yapılmaz, işlem esnasında alınan radyasyon oranı düşüktür ve herhangi bir tehlike arz etmez . Ölçümler en çok lomber (bel) omurgası üzerinden ve kalçanın üst kısmı üzerinden yapılır. Kalça ve bel omurlarına erişilemediği durumlarda ön kol da taranabilir.
   Zayıf kemik yoğunluğu ile yüksek kırık olasılığı arasında istatistiksel bir ilişki vardır. Düşmeye bağlı bacak ve pelvis kırıkları, özellikle yaşlı kadınlarda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu durum aynı zamanda çok fazla tıbbi maliyete ve bireyin ihtiyaçlarını kendi başına giderememesi hatta ölüm riskine bile yol açabilmektedir. Kemik yoğunluğu ölçümleri, bireyleri osteoporoz riskine karşı taramak ve kemik gücünü iyileştirmek için gerekli önlemleri alması gereken kişilerin belirlenebilemsi amacı ile kullanılır.

   RANDEVU / BİLGİ FORMU

   Click or drag a file to this area to upload.